Istoric *Liceul de Arte “Victor Giuleanu”, Râmnicu Vâlcea*

                În preajma anului 1957, pe 15 septembrie, se petrecea un eveniment important în viața spirituală a orașului Rm.Vâlcea: organizarea primelor grupe și clase de elevi ale unei viitoare instituții speciale de învățământ muzical și de artă plastică. În baza unui ordin al Ministerului Învățământului și Culturii de la acea vreme se înființează “Școala de Muzică și Arte Plastice – Rm.Vâlcea”. Inițial școala a funcționat într-o frumoasă casă boierească care asigură climatul specific desfăşurării unui învățământ artistic.

Procesul de învățământ era asigurat la început de cadre didactice, care aveau o pregătire muzicală la nivelul absolvenților școlilor profesionale militare de muzică sau al amatorilor proveniți din rândul celor care primiseră o instruire muzicală particulară.

Înființarea Școlii de Muzică și Arte Plastice  s-a înfăptuit într-o vreme
când Rm. Vâlcea avea un trecut cu o viață muzicală – artistica cultă. Primul director al școlii de muzică și arte plastice din Rm. Vâlcea a fost profesorul Ion Ionescu Basu. Între anii 1957 și 1985, corpul profesoral al școlii a fost îmbogățit cu nume de marcă ale culturii muzicale râmnicene dar și naționale:
prof. Irina Satchi Popovici, prof. Angela Buică, prof. Eugen Ciorăscu, prof.
Marius Giura, prof. Gheorghe Teodorescu, prof. Nicolae Manda, prof. Ana
Petrus, prof. Aurel Popescu, prof. Maria Brănescu, prof. Eugenia Găzdoiu,  prof. Paula Comisarschi.

 În anul 1979, în urma unei hotărâri luate la nivel național, școlile de muzică și arte plastice au devenit secții de arte pe lângă școlile generale din marile oraşe ale ţării. Aşa s-a întâmplat şi cu şcoala noastră, care a devenit „secţie de muzică” pe lângă Școala Generală nr. 1 din Rm.Vâlcea, avându-i ca directori pe profesorii Gheorghe Popa, Schitea Sabina, Grigorescu Ion şi Piţigoi Gheorghe. Pentru o scurtă perioadă de timp, funcţia de director adjunct pentru problemele secţiei de muzică i-a revenit prof. Manda Nicolae. Sediul şcolii a fost stabilit la Liceul de Chimie Rm. Vâlcea şi în alte două localuri improprii desfăşurării activităţii.

Cu toate acestea, în această perioadă tulbure şi-au început activitatea în școala noastră profesori care au dus pe culmi dintre cele mai
înalte învăţământul artistic muzical vâlcean: prof. Elena Balici, prof. Vasile
Nelu, prof. Mariana Mihăilescu, prof. Doina Olteţeanu, prof. Ion Olteţeanu,
prof. Mihail Ştefănescu, prof. Liliana Bărbuş, prof.Marius Cristea, prof.Eugen Sitaru, prof. Grigore Ilie, prof. Marian Giuran.

Anul 1990, a adus schimbarea şi pentru şcoala noastră care, datorită implicării doamnei profesor Augustina Sanda Constantinescu şi a profesorului Aurel Popescu, a devenit Liceul de muzică şi arte plastice Rm. Vâlcea. Directorul noului liceu a fost prof. Aurel Popescu (1990 – 1991) urmat de prof. Gheorghe Timofte (1991 – 2002 si 2006 – 2011). Între anii 2002 şi 2006, liceul a fost condus de prof. Nelu Vasile,  2011 – 2012 de
prof. Marian Giuran, 2012 – 2014 de prof. Algina Tricută
, 2014 – 2015 de prof. Marian Cristinel Stroe, 2015 – 2017 de prof. Laura Stanca, iar din anul 2017 este condus de prof. Keresztely Annemarie. 

 Întregirea ciclului liceal şi şcolarizarea mai multor elevi a dus la creșterea însemnată a numărului personalului didactic necesar școlii, îndeosebi la specialitățile învățământului muzical și de artă plastică.

            Anul 2012 a fost marcat de acordarea numelui liceului nostru  marelui profesor VICTOR GIULEANU.

             Muzicologul și profesorul universitar Victor Giuleanu s-a născut pe data de 11 noiembrie 1914, în localitatea Stroești, județul Vâlcea. Cursurile liceale le-a urmat la Liceul „Alexandru Lahovari” din Rm. Vâlcea. A urmat Conservatorul „Ciprian Porumbescu” din București între 1935-1941, avându-i ca profesori pe Ion Chirescu, Alfonso Castaldi, Dimitrie Cuclin, Constantin Brăiloiu, George Breazul, Ștefan Popescu, Ion Ghica. În perioada 1945-1946 a urmat cursurile Seminarului Pedagogic Universitar „Titu Maiorescu” din București. În perioada 1948-1952 este student la Facultatea de Drept din București. A fost profesor de muzică la Liceele „Gheorghe Lazăr” și „Matei Basarab” și asistent la Facultatea Muncitorească din București. Maestrul Victor Giuleanu a fost și dirijor al Ansamblului Artistic „Ciocârlia”, cu care a întreprins numeroase turnee în țară și peste hotare. Din anul 1991 a înființat Facultatea de Muzică din cadrul Universității „Spiru Haret”, fiind decan până în anul 1999, și care îi poartă numele. I-au apărut foarte multe lucrări didactice: Tratatul de teorie a muzicii (1962), Ritmul muzicii, Teoria ritmului etc. A primit titlul de Doctor „Honoris Causa” al Federației Universitare Internaționale din orașul Missouri, S.U.A. 

                În anul 1999, profesorul universitar doctor Victor Giuleanu a fost propus Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Vâlcea pentru atribuirea titlului de Cetățean de Onoare al Râmnicului, distincție pe care a primit-o.                    În data de 23 decembrie 2006 a decedat, lăsând un gol imens în viața muzicală românească.