📚Bacalaureat 2024, sesiunea iunie-iulie. Câteva informații utile pentru candidații care susțin probele de competențe:
🖋️ Candidații sunt repartizați în săli în ordine alfabetică. Listele se comunică cu 24 de ore înainte de prima probă.
🖋️ La proba de evaluare a competenţelor lingvistice, repartizarea pe săli se face în ordine alfabetică, în funcţie de limba la care candidaţii susţin proba.
🖋️ Evaluarea competenţelor lingvistice pentru limba română, limba maternă şi limba modernă, precum şi a celor digitale se face, pentru fiecare candidat, de către doi profesori examinatori, dintre care unul este cadrul didactic care a predat disciplina respectivă la clasă, iar celălalt este un alt cadru didactic, de aceeaşi specialitate, din unitatea de învăţământ.
🖋️ Rezultatul obţinut de fiecare candidat la proba de evaluare a competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română, respectiv în limba maternă nu se exprimă prin note sau prin calificativ admis/respins, ci prin stabilirea nivelului de competenţă corespunzător grilei aprobate la nivel naţional.

🍀 Succes tuturor!